Exercicis de Successos independents

El propietari d'un casino truca dos daus de manera que en el dau $$A$$ mai surt un $$6$$ (i surten el doble d'uns), i en el dau $$B$$ mai surt un $$5$$ (i surten el doble de dosos).

resultat dau A probabilitat
$$1$$ ?
$$2$$ ?
$$3$$ $$1/6$$
$$4$$ ?
$$5$$ ?
$$6$$ 0
resultat dau B probabilitat
$$1$$ ?
$$2$$ ?
$$3$$ $$1/6$$
$$4$$ ?
$$5$$ ?
$$6$$ ?
Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

  • Els successos impossibles tenen probabilitat nul·la ($$A=6, B=5$$). Com diu l'enunciat, $$A=1$$ i $$B=2$$ tenen probabilitat doble $$2/6$$:
resultat dau A probabilitat
$$1$$ $$2/6$$
$$2$$ $$1/6$$
$$3$$ $$1/6$$
$$4$$ $$1/6$$
$$5$$ $$1/6$$
$$6$$ $$0$$
resultat dau B probabilitat
$$1$$ $$1/6$$
$$2$$ $$2/6$$
$$3$$ $$1/6$$
$$4$$ $$1/6$$
$$5$$ $$0$$
$$6$$ $$1/6$$
  • Com que els daus són independents, es poden multiplicar les probabilitats dels successos.

$$P(A=1 \ \& \ B=3) = \Big(\dfrac{2}{6}\Big) \cdot \Big(\dfrac{1}{6}\Big) =\dfrac{1}{18}$$

  • Atès que és impossible que passi $$A=6$$, la probabilitat serà nul·la.

$$P(A=6 \ \& \ B=2) = 0 \cdot \Big(\dfrac{2}{6}\Big) =0$$

Solució:

resultat dau A probabilitat
$$1$$ $$2/6$$
$$2$$ $$1/6$$
$$3$$ $$1/6$$
$$4$$ $$1/6$$
$$5$$ $$1/6$$
$$6$$ $$0$$
resultat dau B probabilitat
$$1$$ $$1/6$$
$$2$$ $$2/6$$
$$3$$ $$1/6$$
$$4$$ $$1/6$$
$$5$$ $$0$$
$$6$$ $$1/6$$

$$P(A=1 \ \& \ B=3) = \Big(\dfrac{2}{6}\Big) \cdot \Big(\dfrac{1}{6}\Big) =\dfrac{1}{18}$$

$$P(A=6 \ \& \ B=2) = 0 \cdot \Big(\dfrac{2}{6}\Big) =0$$

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria