Sistema de referència

En el pla, un sistema de referència està format per un punt $$O$$ del pla i una base $$B=\{\vec{u},\vec{v}\}$$. El punt $$O$$ del sistema de referència s'anomena origen.

Igual que les bases, els sistemes de referència poden ser ortogonals: els vectors de la base han de ser perpendiculars. O bé poden ser ortonormals: els vectors de la base han de ser perpendiculars i de mòdul igual a $$1$$.

Els sistemes de referència ortonormals es representen per les lletres $$\vec{i}$$ i $$\vec{j}$$, a més:

$$\vec{i}=1\cdot\vec{i}+0\cdot\vec{j}=(1,0)$$

$$\vec{j}=0\cdot\vec{i}+1\cdot\vec{j}=(0,1)$$