Raons trigonomètriques de 30º, 45º, 90º

En aquesta secció anem a donar els valors del sinus, el cosinus i la tangent en els valors de $$x$$ més característics.

Rad Gr $$\sin$$ $$\cos$$ $$\tan$$ $$\csc$$ $$\sec$$ $$\cot$$
$$0$$ $$0^\circ$$ $$0$$ $$1$$ $$0$$ $$\infty$$ $$1$$ $$\infty$$
$$\dfrac{\pi}{6}$$ $$30^\circ$$ $$\dfrac{1}{2}$$ $$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$$ $$\dfrac{\sqrt{3}}{3}$$ $$2$$ $$\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$$ $$\sqrt{3}$$
$$\dfrac{\pi}{4}$$ $$45^\circ$$ $$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$$ $$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$$ $$1$$ $$\sqrt{2}$$ $$\sqrt{2}$$ $$1$$
$$\dfrac{\pi}{3}$$ $$60^\circ$$ $$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$$ $$\dfrac{1}{2}$$ $$\sqrt{3}$$ $$\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$$ $$2$$ $$\dfrac{\sqrt{3}}{3}$$
$$\dfrac{\pi}{2}$$ $$90^\circ$$ $$1$$ $$0$$ $$\infty$$ $$1$$ $$\infty$$ $$0$$