Exercicis de Potències i arrels de complexos en forma trigonomètrica (Fórmula de Moivre)

Eleveu a la cinquena potència el nombre complex $$1+i$$ passat a la seva forma trigonomètrica.

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

Primer hem de passar $$1+i$$ a la seva forma trigonomètrica.

Calculem-ne el seu mòdul: $$|1+i|=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$$

I ara el seu argument: $$\alpha=\arctan\big( \dfrac{1}{1}\big) \Rightarrow \alpha=45^\circ$$

Llavors el podem escriure com: $$$1+i=\sqrt{2}\cdot [\cos(45^\circ)+i\cdot\sin(45^\circ)] =\sqrt{2}\cdot e^{i45^\circ}$$$ Calculem ara la cinquena potència d'aquest nombre: $$$\displaystyle \begin{array}{rl} (1+i)^5=&\big( \sqrt{2}\cdot e^{i45^\circ}\big)^5 = (\sqrt{2})^5 \cdot (e^{i45^\circ})^5 \\ =& 4\sqrt{2} \cdot e^{i225^\circ}= 4\sqrt{2} \cdot [\cos(225^\circ)+i\cdot\sin(225^\circ)] \end{array}$$$

Solució:

$$(1+i)^5=4\sqrt{2} \cdot [\cos(225^\circ)+i\cdot\sin(225^\circ)]$$.

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria