Números complexos

Aprèn el concepte de nombre complex expressat a més en les seves diferents formes: la binòmica, la polar, la trigonomètrica i l'exponencial. Aprèn també a operar-hi, així com els mecanismes per dibuixar-los en el pla complex.

 1. Arrels enèsimes

  Dificultat: 7

  Veure tema

 2. Definició de nombres complexos

  Dificultat: 7

  Veure tema

 3. Nombres complexos de forma polar a binòmica

  Dificultat: 7

  Veure tema

 4. Nombres complexos en forma polar: mòdul i argument

  Dificultat: 7

  Veure tema

 5. Nombres complexos en forma trigonomètrica: producte i quocient

  Dificultat: 9

  Veure tema

 6. Operacions amb complexos en forma binòmica

  Dificultat: 7

  Veure tema

 7. Operacions amb complexos en forma polar

  Dificultat: 7

  Veure tema

 8. Potències de la unitat imaginària

  Dificultat: 7

  Veure tema

 9. Potències i arrels de complexos en forma trigonomètrica (Fórmula de Moivre)

  Dificultat: 9

  Veure tema

 10. Representació de complexos en forma polar

  Dificultat: 7

  Veure tema

 11. Representació de nombres complexos en el pla

  Dificultat: 7

  Veure tema