Exercicis de Perímetre i àrea d'un triangle

Donat un triangle amb les següents mesures, respondre a les preguntes plantejades a continuació.

Base=$$11$$ cm, costat 1 $$= 11$$ cm, costat 2 $$=7,5$$ cm, altura (h) $$=7$$ cm

  1. Àrea
  2. Perímetre
  3. Semiperímetre
Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

  1. $$A=\dfrac{b \cdot h}{2}$$, on $$b$$ és la base i $$h$$ l'altura. Aplicant la fórmula tenim $$$A=\dfrac{11 \cdot 7}{2}=38,5 \ \mbox{cm}^2$$$

  2. El perímetre és la suma de tots els costats del triangle.

$$P=a+b+c=11+11+7,5=29,5$$cm

3. Les dades de l'enunciat interpretades per a la nostra fórmula són:

$$a=11, b=11, c=7,5$$

Aleshores es té: $$p=\dfrac{a+b+c}{2}=\dfrac{11+11+7,5}{2}=14,75$$

Solució:

  1. $$38,5 \ \mbox{cm}^2$$
  2. $$29,5$$ cm
  3. $$14,75$$ cm
Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria