Exercicis de Ordenar fraccions

Ordena les següents fraccions de major a menor: $$\dfrac{4}{3}, \dfrac{7}{9}, \dfrac{11}{8}, \dfrac{5}{6}$$ i $$1.$$

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

Comparem les fraccions una a una.

  • $$\dfrac{4}{3}=\dfrac{12}{9}$$ i aleshores $$\dfrac{4}{3}$$ és més gran que $$\dfrac{7}{9}$$.
  • $$\dfrac{4}{3}=\dfrac{32}{24}$$ i $$\dfrac{11}{8}=\dfrac{33}{24}$$ aleshores $$\dfrac{4}{3}$$ és menor que $$\dfrac{11}{8}$$.
  • $$\dfrac{4}{3}=\dfrac{8}{6}$$ i aleshores $$\dfrac{4}{3}$$ és més gran que $$\dfrac{5}{6}$$.
  • $$1=\dfrac{3}{3}$$ i aleshores $$\dfrac{4}{3}$$ és més gran que $$1$$.

Aleshores, la més gran és $$\dfrac{11}{8}$$ i la segona fracció més gran és $$\dfrac{4}{3}$$. Comparem les tres restants. $$\dfrac{5}{6}=\dfrac{15}{18}$$ i $$\dfrac{7}{9}=\dfrac{14}{18}$$, aleshores $$\dfrac{5}{6}$$ és més gran que $$\dfrac{7}{9}.$$ $$1=\dfrac{9}{9}$$ i aleshores $$\dfrac{7}{9}$$ és menor que $$1$$.

En conclusió, ordenades de menor a major tenim les fraccions $$\dfrac{7}{9}, \dfrac{5}{6}, 1, \dfrac{4}{3}$$ i $$\dfrac{11}{8}.$$

Solució:

Ordenades de menor a major tenim les fraccions $$\dfrac{7}{9}, \dfrac{5}{6}, 1, \dfrac{4}{3}$$ i $$\dfrac{11}{8}.$$

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria