Operacions combinades

Quan es fan moltes operacions, per estalviar temps, els nombres positius es poden escriure sense signe sempre que no estiguin restant.

Per exemple, si tenim la suma: $$(+3)+(-6)$$ podem escriure: $$3+(-6)$$

Per a fer operacions combinades (és a dir, quan en una mateixa expressió hi ha sumes, restes, multiplicacions i divisions) es segueixen els següents passos:

  1. Primer fem les operacions que hi ha dins de parèntesi.
  2. Després es fan les potències.
  3. A continuació, les multiplicacions i divisions, d'esquerra a dreta.
  4. Finalment les sumes i les restes, d'esquerra a dreta.

Per exemple, per a realitzar el següent càlcul: $$(5\cdot7+6)-\dfrac{8}{2}=$$ procedim de la següent manera:

  1. Realitzem la operació de dins el parèntesi: $$(5\cdot7+6)$$ No obstant això, com hi ha dues operacions, hem de pensar primer en quin ordre s'han de realitzar. Mirant els punts 3) i 4) del mètode anterior, és clar que primer es fa la multiplicació i després la suma. És a dir: $$5\cdot7=35$$ $$35+6=41$$ Així doncs, tenim que: $$(5\cdot7+6)=41$$. Ja podem passar al següent punt.
  2. No hi ha potències, així que passem al següent punt.
  3. Ara toca fer la divisió: $$\dfrac{8}{2}=4$$. Com que no hi ha cap divisió ni cap multiplicació més, continuem amb l'últim punt.
  4. Hem arribat a l'operació: $$41-4=$$. És una resta normal i així obtenim: $$41-4=37$$.

El resultat és: $$(5\cdot7+6)-\dfrac{8}{2}=37$$