Exercicis de Operacions combinades

Realitza les següents operacions:

 1. $$(-6)+3\cdot(-2)=$$
 2. $$(4+7)\cdot 2^2=$$
 3. $$(18+(-3)):5-(-2)=$$
Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

1)

 • No hi ha cap operació dins de parèntesis, per tant es passa al següent pas.
 • No hi ha cap potència, per tant es passa al següent pas.
 • Només hi ha una multiplicació i cap divisió. Es fa: $$3\cdot(-2)=-6$$. Per tant de moment l'expressió queda: $$(-6)+(-6)$$
 • Només hi ha una suma i cap resta: $$(-6)+(-6)=-12$$ Per tant: $$(-6)+3\cdot(-2)=-12$$.

2)

 • Hi ha una operació entre parèntesi: $$(4+7)=11$$ Per tant tenim: $$11 \cdot 2^2$$
 • Hi ha una potència: $$2^2=4$$. Així doncs, tenim: $$11\cdot4$$
 • Es realitza la multiplicació, i ja tenim el resultat: $$11\cdot4=44$$ Així doncs: $$(4+7)\cdot 2^2=44$$

3)

 • Hi ha una operació entre parèntesi: $$(18+(-3))=15$$ Per tant, queda: $$15:5-(-2)$$
 • No hi ha cap potència, per tant es passa al següent pas.
 • No hi ha cap multiplicació però sí una divisió. Es fa i resulta: $$15:5=3$$ L'expressió queda: $$3-(-2)$$
 • Així només queda una resta, si es realitza dóna: $$3-(-2)=5$$ Per tant: $$(18+(-3)):5-(-2)=5$$

Solució:

 1. $$(-6)+3\cdot(-2)=-12$$
 2. $$(4+7)\cdot 2^2=44$$
 3. $$(18+(-3)):5-(-2)=5$$
Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria