Exercicis de Funcions logarítmiques

Digues si les següents funcions són creixents o decreixents:

  1. $$\displaystyle f(x)=\log_{\frac{1}{3}} x$$
  2. $$\displaystyle f(x)=\log_{\frac{2}{3}} x$$
  3. $$\displaystyle h(x)=\log_{3}x$$
Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

  1. Les funcions logarítmiques són creixents si la seva base és més gran que $$1$$ i decreixents si $$0 < base < 1$$. Per tant la funció és decreixent.
  2. Decreixent.
  3. Creixent.

Solució:

  1. Decreixent.
  2. Decreixent.
  3. Creixent.
Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria