Exercicis de Elements d'un polígon i classificació

Digues els noms dels polígons que tenen $$3,5,7$$ i $$9$$ costats.

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

  • 3 costats: Triangle
  • 5 costats: Pentàgon
  • 7 costats: Heptàgon
  • 9 costats: Enneàgon

Solució:

Triangle, pentàgon, heptàgon i enneàgon.

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria