Exercicis de Conceptes bàsics estadístics

Una llibreria vol fer un estudi sobre quin és el gènere dels llibres més venut. Per fer-ho, s'anotarà el gènere de cada llibre venut a un client de forma alterna (client sí, client no, client sí...).

Estudia quina és la població, l'individu, la mostra, el mostreig, el valor i la dada d'aquest estudi.

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

La població de l'estudi és el total de llibres que es vendran.

L'individu és cada un dels llibres venuts.

La mostra són els llibres venuts dels quals s'anotarà el gènere, és a dir, els alterns.

El mostreig és el conjunt de les dades obtingudes, les quals estaran formades pels diferents gèneres anotats dels llibres venuts de la mostra escollida.

Els valors seran: aventura, ciència-ficció, històrica, negra, romàntica i de terror.

La dada: Per cada individu només es pot obtenir una dada, que serà un dels possibles valors esmentats anteriorment.

Solució:

Població: total de llibres que es vendran.

Individu: cada un dels llibres venuts.

Mostra: els llibres venuts dels quals s'anotarà el gènere.

Mostreig: Conjunt de les dades obtingudes, les quals estaran formades pels diferents gèneres.

Valors: aventura, ciència-ficció, històrica, negra, romàntica i de terror.

Dada: Una dada per cada individu, que serà un dels possibles valors.

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria