Exercicis de Complementari d'un conjunt

Siguin $$A = \{a,e,i,o,u\}$$ i $$B = \{b,c,d,f,g,\ldots,z\}$$ els conjunts vocals i consonants de l'abecedari.

a) Quin és el complementari d'$$A$$?

b) I el de $$B$$?

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

Ens n'adonem que els conjunts $$A$$ i $$B$$ són, respectivament, les vocals i les consonants de l'abecedari. Per tant, podem respondre fàcilment a les preguntes proposades.

a) El complementari d'$$A$$ és $$B$$, ja que les lletres que no són vocals són consonants.

b) Recíprocament, les lletres que no són consonants són vocals, atès que les lletres de l'abecedari es poden dividir entre consonants i vocals.

Solució:

a) $$A^c=B$$

b) $$B^c=A$$

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria