Progressions geomètriques

Aprèn a identificar progressions geomètriques per després poder calcular el seu terme general, sumar o multiplicar els seus primers termes i, quan sigui possible, sumar els seus infinits elements.

 1. Producte de n termes d'una progressió geomètrica

  Dificultat: 6

  Veure tema

 2. Progressió geomètrica: definició

  Dificultat: 6

  Veure tema

 3. Suma dels termes d'una progressió geomètrica

  Dificultat: 6

  Veure tema

 4. Sumes infinites de sèries

  Dificultat: 6

  Veure tema

 5. Terme general d'una progressió geomètrica

  Dificultat: 6

  Veure tema