Progressions

Aprèn a identificar progressions aritmètiques i geomètriques per després poder treballar amb els seus termes, trobant el terme general, sumant-los, multiplicant-los...

  1. Progressions aritmètiques

    3 temes

  2. Progressions geomètriques

    5 temes