Equacions del pla

Estudia l'equació vectorial, paramètrica i general del pla.

 1. Equació general del pla

  Dificultat: 7

  Veure tema

 2. Equació vectorial del pla

  Dificultat: 7

  Veure tema

 3. Equacions paramètriques del pla

  Dificultat: 7

  Veure tema