Cóniques analítiques

Aprèn a classificar una cònica definida per una equació o mitjançant la seva matriu associada i els invariants euclidians.

 1. Definicions, matriu i matriu principal de les còniques

  Dificultat: 9

  Veure tema

 2. Equacions reduïdes i canòniques de les còniques

  Dificultat: 9

  Veure tema

 3. Invariants euclidians de les còniques

  Dificultat: 9

  Veure tema