Aplicacions de la derivada

Aprèn a utilitzar les derivades per trobar rectes tangents i normals a corbes. Aprèn també emprant les derivades a fer una bona anàlisi d'una funció que et permeti representar-la amb pocs càlculs.

 1. Concavitat i convexitat

  Dificultat: 7

  Veure tema

 2. Creixement i decreixement d'una funció

  Dificultat: 7

  Veure tema

 3. Intervals de creixement i decreixement

  Dificultat: 7

  Veure tema

 4. Màxims, mínims i punts d'inflexió d'una funció

  Dificultat: 7

  Veure tema

 5. Optimització

  Dificultat: 7

  Veure tema

 6. Recta normal a una corba en un punt

  Dificultat: 7

  Veure tema

 7. Recta tangent a una corba en un punt

  Dificultat: 7

  Veure tema