Derivació

Aprèn el concepte de funció derivada, estudiant aplicacions (matemàtiques i físiques) per a una millor comprensió. Practica també amb el càlcul de derivades de tota mena de funcions.

 1. Aplicacions de la derivada

  7 temes

 2. Càlcul de derivades

  10 temes

 3. Derivabilitat i la seva relació amb la continuïtat

  Dificultat: 6

  Veure tema

 4. Derivada en un punt

  Dificultat: 6

  Veure tema

 5. Derivades parcials

  Dificultat: 9

  Veure tema

 6. Funció derivada

  Dificultat: 6

  Veure tema

 7. Interpretació física de la derivada

  Dificultat: 6

  Veure tema

 8. Interpretació geomètrica de la derivada

  Dificultat: 6

  Veure tema

 9. Taxa de variació mitjana

  Dificultat: 6

  Veure tema