Exercicis de Teorema de Pitàgores

El meu avi és un enamorat del mar, i amb els diners que ha estalviat al llarg de molts anys ha decidit comprar-se un veler. Ha trobat una oferta d'un veler però haurà de comprar-se les veles pel seu compte. El meu avi ha acceptat l'oferta i així aprofitarà per decorar-les al seu gust.

imagen

A la vela davantera vol posar-hi una cinta especial de color que recorri tot el perímetre de la vela, és as dir, donar-li color als marges. Quants metres de cinta ha de comprar?

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

La vela té forma de triangle rectangle, i concretament sabem quant mesuren els catets, $$8$$ i $$3,10$$ metres respectivament. Ens falta saber quant mesura la hipotenusa.

Per saber-ho utilitzarem el teorema de Pitàgores, el qual ens diu que si $$h$$ és la longitud de la hipotenusa i $$c_1$$ i $$c_2$$ són les mesures dels catets tenim que $$h^2=c_1^2+c_2^2$$. Aïllant la hipotenusa:

$$$h=\sqrt{c_1^2+c_2^2}=\sqrt{8^2 + 3,10^2}=\sqrt{64 + 9,61} = \sqrt{73,61}=8,6$$$

I per tant la hipotenusa mesura $$8,6$$ metres.

En total, doncs, necessitarà comprar $$8,6+8+3,1=19,7$$ metres.

Solució:

El meu avi ha de comprar $$19,7$$ metres de cinta.

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria