Resta de nombres naturals i propietats

A diferència de la suma, quan es resten dos nombres naturals, el primer ha de ser major que el segon (sinó, no s'obté un nombre natural).

Per exemple es pot fer: $$12-5$$ (ja que $$12$$ és major que $$5$$), però no $$10-40$$ (perquè $$10$$ és menor que $$40$$).

Per tant, la resta no compleix la propietat commutativa: no podem "desordenar" els termes de la resta. Per això, sempre que fem una resta, s'ha de començar per l'esquerra i anar fent les restes que van apareixent.

Per exemple, si es té: $$$10-3-2$$$s'ha de fer primer $$10-3 = 7$$ i després $$7-2 = 5$$.

D'altra banda, la resta tampoc compleix la propietat associativa, és a dir, no es poden anar "agrupant" les restes de la manera que es vulgui.

Per exemple, si es té la resta:$$$15-5-7-1$$$s'ha de fer per ordre d'esquerra a dreta:

  1. Primer: $$15-5=10$$
  2. Després: $$10-7=3$$
  3. Finalment: $$3-1=2$$, i per tant: $$15-5-7-1=2$$

No s'hagués pogut fer, per exemple primer la resta $$7-1$$, després una altra, etc. Cal anar per ordre.