Exercicis de Regla de tres composta

El mes de juliol, una família de $$4$$ persones passa $$10$$ dies en un hotel a la platja per $$2.500$$ €. Quant els costarà a un grup de $$6$$ persones passar la segona quinzena de juliol al mateix hotel?

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

El primer pas per resoldre l'exercici és esquematitzar la regla de tres composta i analitzar la relació de la incògnita amb els altres dos paràmetres:

$$\begin{eqnarray} & d & & d & \\\\ 4\ \mbox{persones} & \rightarrow & 10 \ \mbox{dies} & \rightarrow & 2500 \ \mbox{€} \\\\ 6\ \mbox{persones} & \rightarrow & 15 \ \mbox{dies} & \rightarrow & x \ \mbox{€} \\\\ & d & & d & \end{eqnarray}$$

De manera que, la relació entre la quantitat d'euros i la de persones és directa, ja que a més persones més diners costarà. De la mateixa manera, la relació entre els dies i el preu també és directa, ja que a més dies d'allotjament més pujarà la factura.

Un cop fet l'anàlisi, la transformació en fraccions és immediata:

$$\dfrac{4}{6}\cdot\dfrac{10}{15}=\dfrac{2500}{x} \Rightarrow \dfrac{40}{90}=\dfrac{2500}{x} \Rightarrow 40x=90\cdot2500 \Rightarrow$$ $$40x=225.000 \Rightarrow x=\dfrac{225.000}{40}=5625$$€

Solució:

$$5625$$€

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria