Proporcionalitat

Aprèn els conceptes de quantitats proporcionals directes i inverses que permeten la resolució de problemes amb enunciats d'una certa complexitat, com ara els de repartiments proporcionals.

 1. Percentatges

  Dificultat: 2

  Veure tema

 2. Proporció directa i inversa

  Dificultat: 2

  Veure tema

 3. Regla de tres composta

  Dificultat: 3

  Veure tema

 4. Repartiments proporcionals: directes i inversos

  Dificultat: 5

  Veure tema