Exercicis de Problemes de rellotges

A quina hora entre les $$6$$ i les $$7$$ es superposaran les agulles d'un rellotge?

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

Quan són les $$6$$ en punt, l'agulla horària és al $$6$$ (que corresponen a $$45$$ minuts) i el minuter està al $$12$$ (que correspon a $$0$$ minuts).

Considerem $$x$$ l'arc que recorre l'agulla horària. Pensem llavors, quin arc recorrerà el minuter.

Aquest es troba en $$0$$ minuts pel que haurà de recórrer $$45$$ minuts més el que hagi recorregut l'agulla horària que és el que hem anomenat $$x$$. Així doncs, ha de recórrer $$45 + x$$ per assolir l'agulla horària.

Com sabem que sempre és $$12$$ vegades el que recorre la horària, podem plantejar la següent equació:

$$45+x=12x$$

Aïllant la incògnita, trobem que:

$$x=\dfrac{45}{11} \ \mbox{minuts}.$$

Per tant, es creuaran a les $$6$$h $$45+x$$ minuts.

Vegem quants minuts i segons corresponen a $$x=\dfrac{45}{11} \ \mbox{minuts}$$ per escriure-ho de forma més elegant.

Sabem que

$$\dfrac{45}{11} \ \mbox{minuts}=\dfrac{44}{11}+\dfrac{1}{11}=4 \ \mbox{minuts} + \dfrac{1}{11} \ \mbox{minuts} $$

on:

$$\dfrac{1}{11} \ \mbox{minuts}=\dfrac{1}{11} \ \mbox{minuts} \cdot \dfrac{60 \ \mbox{segons}}{1 \ \mbox{minut}} = \dfrac{60}{11} \ \mbox{segons} = 5 \ \mbox{segons} $$

Per tant, les agulles es creuaran quan les agulles del rellotge marquin $$6h \ 45+4' \ 5''$$, és a dir a les $$6h \ 49' \ 5''$$.

Solució:

$$6h \ 49' \ 5''$$.

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria