Exercicis de Pas de decimals a fraccions

Defineix un nombre decimal exacte $$a$$, un nombre decimal periòdic pur $$b$$, i un decimal periòdic mixt $$c$$. Troba la fracció equivalent de cadascun.

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

$$a=2,654$$

$$b=13,\widehat{187}$$

$$c=19,13\widehat{76}$$

  • Fracció equivalent de $$a$$:

$$\dfrac{2654}{1000}=\dfrac{1327}{500}$$

No es pot simplificar més ja que $$500$$ només conté els factors $$2$$ i $$5$$, i $$1.327$$ no es pot dividir per $$2$$ ni per $$5$$.

  • Fracció equivalent a $$b$$:

$$\dfrac{13187-13}{999}=\dfrac{13174}{999}$$

I no es pot simplificar més.

  • Fracció equivalent a $$c$$

$$\dfrac{1}{100}\cdot 1913,\widehat{76}=\dfrac{1}{100}\cdot \dfrac{191376-1913}{99}=\dfrac{189463}{9900}$$

Solució:

$$a=\dfrac{1327}{500}$$

$$b=\dfrac{13174}{999}$$

$$c=\dfrac{189463}{9900}$$

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria