Exercicis de Monomis

Troba el coeficient, la part literal i el grau dels següents monomis:

 1. $$\dfrac{1}{3}x^4y$$
 2. $$7xyz$$
 3. $$3x^2y^3z^5$$
 4. $$3xz^4h\cdot2$$
Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

Hem de calcular el valor dels coeficients i dels graus. La part literal són directament les variables i els seus exponents. Així doncs, els coeficients i els graus es calculen, respectivament:

 1. $$\dfrac{1}{3}, \ $$ $$4+1=5$$

 2. $$7, \ $$ $$1+1+1=3$$

 3. $$3, \ $$ $$2+3+5=10$$

 4. $$3\cdot2=6, \ $$ $$1+4+1=6$$

Solució:

Així doncs, el coeficient, la part literal i el grau són respectivament:

 1. $$\dfrac{1}{3}$$, $$x^4y$$, $$5$$
 2. $$7$$, $$xyz$$, $$3$$
 3. $$3$$, $$x^2y^3z^5$$, $$10$$
 4. $$6$$, $$xz^4h$$, $$6$$
Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria