Exercicis de Mesura d'angles en graus, minuts i segons

  1. Escriu en minuts $$12$$ graus i mig.
  2. Escriu en segons $$4$$ graus i $$39$$ minuts.
Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

1. Primer passem els $$12$$ graus a minuts i després li sumarem el mig grau en minuts.

$$12 \ \mbox{graus} = 12 \ \mbox{graus} \cdot \dfrac{60 \ \mbox{minuts}}{1 \ \mbox{grau}} = 12 \cdot 60 \ \mbox{minuts} = 720 \ \mbox{minuts}$$

$$\dfrac{1}{2} \ \mbox{grau} = \dfrac{1}{2} \ \mbox{grau} \cdot \dfrac{60 \ \mbox{minuts}}{1 \ \mbox{grau}} = 30 \ \mbox{minuts}$$

Sumant les dues quantitats de minuts tenim:

$$12 \ \mbox{graus} + \dfrac{1}{2} \ \mbox{grau} = 720 \ \mbox{minuts} + 30 \ \mbox{minuts}=750 \ \mbox{minuts}$$

2. Primer passarem els $$4$$ graus a segons i després li sumarem els $$39$$ minuts que també haurem passat a segons.

$$4 \ \mbox{graus} = 4 \ \mbox{graus} \cdot \dfrac{60 \ \mbox{minuts}}{1 \ \mbox{grau}}\cdot \dfrac{60 \ \mbox{segons}}{1 \ \mbox{minut}} =$$

$$= 4 \cdot 60 \cdot 60 \ \mbox{segons} = 14.400 \ \mbox{segons}$$

$$39 \ \mbox{minuts} = 39 \ \mbox{minuts} \cdot \dfrac{60 \ \mbox{segons}}{1 \ \mbox{minut}} = 39 \cdot 60 \ \mbox{segons} = 2.340 \ \mbox{segons}$$

Sumant ens quedarà:

$$4 \ \mbox{graus} + 39 \ \mbox{minuts} = 14.400 \ \mbox{segons} + 2.340 \ \mbox{segons}=16.740 \ \mbox{segons}$$

Solució:

  1. $$750 \ \mbox{minuts}$$
  2. $$16.740 \ \mbox{segons}$$
Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria