Exercicis de Introducció a les fraccions

Dibuixa en forma de rectangle partit i acolorit les següents fraccions (per fer-ho es pot utilitzar una taula i pintar les cel·les amb color de fons en les propietats de cel·la):

 1. $$\dfrac{7}{8}$$
 2. $$\dfrac{9}{5}$$
Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

 1. Per a dibuixar una fracció partim d'un rectangle i el dividim en tants trossos com ens indiqui el denominador. En aquest cas, hem de dividir el rectangle en $$8$$ parts.
       
       

Tot seguit, pintem d'un color tants trossos de rectangle com ens indiqui el numerador. En aquest cas, hem de pintar $$7$$ trossos.

       
       

Per a dividir el rectangle, podem fer els trossos en qualsevol ordre o en el sentit que vulguem sempre que obtinguem exactament vuit trossos i tots d'igual mida. Per la mateixa raó, podem pintar qualsevol dels trossos sempre que ens quedin exactament set quadres pintats.

 1. Procedim de la mateixa manera, comencem amb un rectangle i el dividim en cinc parts diferents tal com ens indica el denominador:

           

De les cinc cel·les que obtenim, hem de pintar nou d'un mateix color. Aixó doncs, necessitem un altre rectangle partit per un nombre igual de trossos ja que sinó no tenim prou per a pintar les nou caselles que ens indica el numerador.

         
         

Un cop tenim els dos rectangles dibuixats, pintem $$9$$ cel·les tal com ens indica el numerador.

         
         

Solució:

 1.        
         
 2.          
   <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" height="40" width="200">
    <tbody>
     <tr>
      <td bgcolor="#339999">
       &nbsp;</td>
      <td bgcolor="#339999">
       &nbsp;</td>
      <td bgcolor="#339999">
       &nbsp;</td>
      <td bgcolor="#339999">
       &nbsp;</td>
      <td bgcolor="#339999">
       &nbsp;</td>
     </tr>
    </tbody>
   </table>
Amagar desenvolupament i solució

Escriu en forma de fracció les parts acolorides dels següents rectangles:

 1.      
       
       
       
 2.          
           
Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

 1. Ens fixem que el rectangle està dividit en una quadrícula de $$12$$ peces, així que el denominador de la fracció serà $$12$$. D'aquestes peces, n'hi ha set de color blau. Així doncs el numerador de la fracció és $$7$$.
 2. En aquest cas, el rectangle està dividit en $$10$$ parts, i per tant el denominador de la fracció és el nombre $$10$$. D'aquestes deu parts, tenim exactament sis parts pintades de color verd així que el numerador de la fracció és el nombre $$6$$.

Solució:

 1. $$\dfrac{7}{12}$$
 2. $$\dfrac{6}{10}$$
Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria