Exercicis de Introducció a l'equació exponencial

Resol les següents expressions:

a) $$9^x=2$$

b) $$3+(5-2)^y-1=\dfrac{25}{5}$$

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

a) $$9^x=2 \Rightarrow x=log_9 2$$

b) $$3+(5-2)^y-1=\dfrac{25}{5}$$

Per la jerarquia de les operacions primer fem els parèntesis: $$(5-2)=3$$

i després els quocients: $$\dfrac{25}{5}=5$$

Reescrivint i operant: $$3+3^y-1=5 \Rightarrow 3^y=3 \Rightarrow y=log_3 3=1$$

Solució:

a) $$x=log_9 2$$

b) $$y=1$$

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria