Exercicis de Concavitat i convexitat, punts d'inflexió d'una funció

Trobar els punts d'inflexió de les següents funcions:

 1. $$f(x)=x^2+1$$
 2. $$f(x)=1$$
 3. $$f(x)=\ln(x^2+1)-x$$
 4. $$f(x)=x^3-2x^2$$
Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

Resoldrem l'exercici fent tots els passos: derivar dues vegades la funció, igualar a zero, resoldre l'equació i els punts trobats seran els punts d'inflexió.

 1. $$f'(x)=2x \Rightarrow f''(x)=2$$

  $$f''(x)=0 \Rightarrow 2=0 \Rightarrow$$ No hi ha punts d'inflexió.

 2. $$f'(x)=0 \Rightarrow f''(x)=0$$

  $$f''(x)=0 \Rightarrow 0=0$$

  Aquest és un cas particular. Arribem a una situació que no és falsa però no trobem cap $$x$$ concreta. Això significa que totes les $$x$$ són punts d'inflexió.

 3. $$f'(x)=\dfrac{2x}{x^2+1} \Rightarrow f''(x)=\dfrac{-2x^2+2}{(x^2+1)^2}$$

  $$f''(x)=0 \Rightarrow \dfrac{-2x^2+2}{(x^2+1)^2}=0 \Rightarrow -2x^2+2=0 \Rightarrow x^2=1 \Rightarrow x=1, \ x=-1 $$

  Tenim punts d'inflexió en $$x=1$$ i $$x=-1$$.

 4. $$f'(x)=3x^2-4x \Rightarrow f''(x)=6x-4$$

  $$f''(x)=0 \Rightarrow 6x-4=0 \Rightarrow x=\dfrac{4}{6}$$

  Tenim punts d'inflexió en $$x=\dfrac{4}{6}$$.

Solució:

 1. No hi han punts d'inflexió.
 2. Tots els punts són d'inflexió.
 3. Tenim punts d'inflexió en $$x=1$$ i $$x=-1$$.
 4. Tenim punts d'inflexió en $$x=\dfrac{4}{6}$$.
Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria