Representació Gràfica de funcions

Aprèn a representar funcions estudiant simetries, punts de tall, asímptotes, màxims/mínims i punts d'inflexió.

 1. Asímptotes d'una funció

  Dificultat: 8

  Veure tema

 2. Concavitat i convexitat, punts d'inflexió d'una funció

  Dificultat: 8

  Veure tema

 3. Creixement i decreixement, màxims i mínims d'una funció

  Dificultat: 8

  Veure tema

 4. Representació gràfica d'una funció

  Dificultat: 7

  Veure tema

 5. Simetria, periodicitat i punts de tall d'una funció

  Dificultat: 7

  Veure tema