Exercicis de Classificació i propietats dels triangles

Donats uns triangles amb les següents característiques, classificar-los segons el seu nombre de costats i de angles:

 1. Triangle amb els tres angles interiors menors de $$90^\circ$$ i amb els tres costats iguals.
 2. Triangle amb un angle interior més gran de $$90^\circ$$ i dos costats iguals.
 3. Triangle amb un angle de $$90^\circ$$ i els tres costats desiguals.
 4. Triangle amb un angle de $$90^\circ$$ i dos costats iguals.
 5. Triangle amb un angle menor de $$90^\circ$$ i dos costats iguals.
 6. Triangle amb un angle interior més gran de $$90^\circ$$ i dos costats iguals.
Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

Exercici teòric.

Solució:

 1. Acutangle equilàter.
 2. Obtusangle isòsceles.
 3. Rectangle escalè.
 4. Rectangle isòsceles.
 5. Acutangle isòsceles.
 6. Obtusangle isòsceles.
Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria