Successions

Aprèn a manejar una llista infinita de nombres reals, estudiant-les i classificant-les, per exemple en monòtones, acotades i calculant el límit de la successió o d'algunes famílies de successions.

 1. Definició i terme general d'una successió

  Dificultat: 6

  Veure tema

 2. Límit d'una successió

  Dificultat: 8

  Veure tema

 3. Operacions i límits entre successions

  Dificultat: 8

  Veure tema

 4. Successió monòtona

  Dificultat: 6

  Veure tema

 5. Successions acotades (o fitades)

  Dificultat: 6

  Veure tema