Progressions aritmètiques

Aprèn a identificar progressions aritmètiques per després poder calcular el seu terme general o sumar els seus primers termes.

 1. Progressió aritmètica: definició

  Dificultat: 6

  Veure tema

 2. Suma de termes d'una progressió aritmètica

  Dificultat: 6

  Veure tema

 3. Terme general d'una progressió aritmètica

  Dificultat: 6

  Veure tema