Matemàtiques Financeres

Aprèn els algoritmes que permeten el càlcul de l'interès simple i l'interès compost, per després poder resoldre problemes bancaris.

  1. Interès compost

    Dificultat: 6

    Veure tema

  2. Interès simple

    Dificultat: 6

    Veure tema