Límits de funcions

Estudia el concepte i el càlcul dels límits de funcions en un punt, laterals i a l'infinit.

 1. Càlcul de límits de funcions

  Dificultat: 7

  Veure tema

 2. Límit d' una funció en un punt

  Dificultat: 6

  Veure tema

 3. Límits en l'infinit

  Dificultat: 7

  Veure tema

 4. Límits laterals

  Dificultat: 6

  Veure tema