Límits

Aprèn el concepte de límit d'una funció en un punt i a l'infinit, i el càlcul de límits tant finits com infinits, incloent-hi el cas de les indeterminacions.

  1. Càlcul de límits

    3 temes

  2. Límits de funcions

    4 temes