La hipèrbola

Aprèn les propietats principals de les hipèrboles, dos casos concrets d'hipèrboles centrades en l'origen i dos casos més d'hipèrboles centrades en un punt qualsevol.

 1. Equació de la hipèrbola horitzontal

  Dificultat: 7

  Veure tema

 2. Equació de la hipèrbola vertical

  Dificultat: 7

  Veure tema

 3. Equació reduïda de la hipèrbola horitzontal

  Dificultat: 6

  Veure tema

 4. Equació reduïda de la hipèrbola vertical

  Dificultat: 6

  Veure tema

 5. Estudi de la hipèrbola

  Dificultat: 6

  Veure tema

 6. Hipèrbola equilàtera

  Dificultat: 7

  Veure tema