La circumferència

Aprèn les propietats principals de les circumferències i estudia les seves equacions en diferents casos i a partir de diferents dades. També podràs estudiar el procediment per obtenir la intersecció d'una circumferència amb una recta.

 1. Circumferència que passa per 3 punts donats

  Dificultat: 6

  Veure tema

 2. Equació de la circumferència I: equació reduïda

  Dificultat: 6

  Veure tema

 3. Equació de la circumferència II: equació general

  Dificultat: 6

  Veure tema

 4. Intersecció d'una circumferència i una recta

  Dificultat: 6

  Veure tema