Equacions diferencials

Aprèn els conceptes generals sobre Equacions Diferencials Ordinàries (anomenades EDO) i mètodes per resoldre EDO de diferents menes, així com diferents sistemes d'equacions diferencials.

 1. Equació diferencial ordinària (EDO)

  Dificultat: 9

  Veure tema

 2. Equacions lineals a coeficients constants d'ordre n

  Dificultat: 10

  Veure tema

 3. Equacions lineals d'ordre 2 homogenis a coeficients no constants

  Dificultat: 10

  Veure tema

 4. Equacions lineals homogènies a coeficients constants d'ordre n

  Dificultat: 10

  Veure tema

 5. Mètodes de resolució d'EDO

  3 temes

 6. Sistemes d'equacions diferencials lineals

  3 temes

 7. Transformació d'EDO d'ordre n

  Dificultat: 9

  Veure tema