Els nombres reals

Aprèn a identificar els conjunts de nombres naturals, enters, racionals, irracionals i reals junt amb les seves operacions principals. Aprèn també el procediment per dibuixar nombres irracionals sobre la recta, a calcular distàncies entre nombres reals i a operar amb intervals.

  1. Nombres irracionals

    2 temes

  2. Nombres racionals

    3 temes

  3. Nombres reals

    7 temes