Nombres reals

Aprèn a identificar els diferents conjunts que formen els nombres reals i les seves operacions. Aquestes operacions inclouen la suma i el producte, el valor absolut, el càlcul de distàncies i les operacions amb intervals.

 1. Definició i recta real

  Dificultat: 5

  Veure tema

 2. Distàncies entre nombres reals

  3 temes

 3. Intervals

  Dificultat: 6

  Veure tema

 4. Operacions amb intervals

  4 temes

 5. Operacions: Suma i producte de nombres reals

  Dificultat: 5

  Veure tema

 6. Ordenació dels nombres reals

  Dificultat: 5

  Veure tema

 7. Valor absolut d'un nombre real

  Dificultat: 6

  Veure tema