Nombres irracionals

Aprèn què són els nombres irracionals i com situar-los sobre la recta real.

  1. Definició de nombres irracionals

    Dificultat: 4

    Veure tema

  2. Situació dels nombres irracionals sobre la recta real

    Dificultat: 5

    Veure tema