Càlcul d'àrees

Aprèn a calcular àrees determinades per regions en el pla o superfícies a l'espai, i a aplicar el Teorema de Green per al càlcul d'àrees delimitades per una corba en el pla.

 1. Àrees de recintes al pla

  Dificultat: 9

  Veure tema

 2. Àrees definides sota una funció

  Dificultat: 7

  Veure tema

 3. Àrees delimitades per dues funcions

  Dificultat: 8

  Veure tema

 4. Càlcul d'àrees de superfícies a l'espai

  Dificultat: 10

  Veure tema

 5. Càlcul d'àrees del pla a partir del teorema de Green

  Dificultat: 10

  Veure tema