Exercicis de La funció valor absolut

Indica el domini i la imatge de la següent funció: $$h(x)=|3x|$$

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

En aquest cas la funció és equivalent a: $$$|3x|=\left\{\begin{array}{rcl} 3x & \mbox{ si } & 3x\geq0 \\ -3x & \mbox{ si } & 3x < 0 \end{array}\right.$$$ El que equival a: $$$|x|=\left\{\begin{array}{rcl} 3x & \mbox{ si } & x\geq0 \\ -3x & \mbox{ si } & x < 0 \end{array}\right.$$$

Per tant $$Dom (f) =\mathbb{R}$$ i $$Im (f) = [0, +\infty)$$.

Solució:

$$Dom (f) =\mathbb{R}$$, $$Im (f) = [0, +\infty)$$

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria