Exercicis de Gràfica d'una funció

Donada la següent funció definida a trossos:

$$ f(x)=\Bigg\lbrace \begin{eqnarray} x+2 & \mbox{si} & x\leq 0 \\\\ 2 & \mbox{si} & 0 < x \leq 2 \\\\ -x+4 & \mbox{si} & x>2 \end{eqnarray}$$

Fes la representació gràfica.

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

Observem que:

  • En l'interval $$(-\infty, 0]$$ tenim una recta de pendent $$m = 1$$ i que talla l'eix $$x$$ en $$x = -2$$.

  • En l'interval $$(0, 2]$$, tenim una funció constant $$y = 2$$.

  • En l'interval $$(2, +\infty)$$ tenim una recta de pendent $$m = -1$$ i que talla l'eix $$x$$ en $$x = 4$$.

Per tant la gràfica de la funció queda:

imagen

Solució:

imagen

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria