Exercicis de Expressar i operar amb temps en hores, minuts i segons

Calculem:

  1. $$(5h \ 3 ' \ 34 '' )-(1h \ 35 ' \ 21 '' )$$
  2. $$(6h \ 7 ' \ 55 '' )\cdot 5$$
Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

1. Atès que els minuts a restar $$(35)$$ són més grans que els que tenim $$(3)$$ hem de restar una hora al primer temps i sumar $$60$$ minuts als minuts d'aquest primer temps. Això ens deixa l'operació a calcular com:

$$(4h \ 63 ' \ 34 '' )-(1h \ 35 ' \ 21 '' )$$

Un cop tenim expressada l'operació així, procedim a restar cada un dels factors per separat i tenim:

$$3h \ 28 ' \ 13 ''$$

2. Multipliquem cada factor per $$5$$ i obtenim: $$30h \ 35' \ 275''$$

Atès que tenim més de $$60$$ segons, els passem a minuts. Dividim $$275$$ entre $$60$$. Prenem la part entera.

$$\dfrac{275}{60}=4,5833$$

La part entera $$4$$, la multipliquem per $$60$$ i la restem al $$275$$ original. Ens dóna:

$$4 \cdot 60 = 240 \Rightarrow 275-240=35$$

Per tant hem de sumar $$4$$ minuts més al resultat i deixar només $$35$$ segons. Això és:

$$30h \ 39' \ 35'' $$

Solució:

  1. $$3h \ 28' \ 13'' $$
  2. $$30h \ 39' \ 35'' $$
Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria