Exercicis de Esquema de classificació de transformacions geomètriques

Quina transformació geomètrica és la representada pel següent sistema?

$$$ \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}+ \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$$

Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

Per l'esquema de classificació, observem que $$\det (A) = 1$$ i que $$\vec{b}\neq0$$.

Solució:

És una translació.

Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria