Exercicis de El factorial d'un nombre

Calcular el valor de:

 1. $$4!$$
 2. $$6!$$
 3. $$(8-3)!$$
 4. $$(2^3)!$$
 5. $$2^{3!}$$
Veure desenvolupament i solució

Desenvolupament:

 1. $$4! = 4\cdot3\cdot2\cdot1 = 24$$

 2. $$6! = 6\cdot5\cdot4\cdot3\cdot2\cdot1 = 720$$

 3. $$(8-3)! = 5! = 5\cdot4\cdot3\cdot2\cdot1 = 120$$

 4. $$(2^3)! = 8! = 8\cdot7\cdot6\cdot5\cdot4\cdot3\cdot2\cdot1 = 40.320$$

 5. $$2^{3!}= 2^{3\cdot2\cdot1}=2^6=64$$

Solució:

 1. $$4! = 24$$

 2. $$6! = 720$$

 3. $$(8-3)! = 120$$

 4. $$(2^3)!= 40.320$$

 5. $$2^{3!}=64$$
Amagar desenvolupament i solució
Veure teoria