Matemàtiques discretes

És la base de tot el que està relacionat amb els nombres naturals o conjunts numerables, i estudia processos que siguin comptables. Aprèn el concepte de factorial i de nombre combinatori, necessaris per a l'estudi de les variacions, les permutacions i les combinacions.

  1. Combinatòria

    5 temes

  2. Els nombres combinatoris

    7 temes